Technika Odzyskiwania Duszy

Z szamańskiego punktu widzenia jedną z przyczyn chorób jest utrata części duszy, która w wyniku przeżytej traumy oddziela się, aby przetrwać to doświadczenie, uciekając przed pełnym doświadczeniem bólu.

Utrata duszy to utrata duchowej esencji, części energii i witalności jaką posiadamy, która w konsekwencji powoduje emocjonalne, psychiczne i fizyczne dolegliwości.

Odzyskiwanie duszy to starożytna, szamańska technika uzdrawiania. Szamanizm jest najstarszą praktyką duchową i uzdrowicielską znaną ludzkości, którego podstawowa ideą jest głębokie poczucie jedności, całości i ciągłości życia na Ziemi. Człowiek jest częścią przyrody i pozostaje z nią we wzajemnej zależności, żyjąc w zgodzie z rytmem przyrody, fazami Księżyca, energią Słońca, Planet i Gwiazd. Cały świat jest ożywiony  i posiada zarówno fizyczną jak i duchową naturę. Struktura świata składa się z trzech przestrzeni duchowych zwanych światem Dolnym, Górnym i Środkowym. (Więcej na ten temat w artykule: Trzy Światy)

W kulturach szamańskich wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne przenika siła Wielkiego Ducha. Każda ziemska forma jest ożywiona własną duszą lub siłą życiową. Ich dobrostan zależy od duchowej harmonii z innymi istotami. Brak tej równowagi powoduje zaburzenia, choroby i śmierć.

Szamani od wieków utrzymują harmonię świata. Pośredniczą pomiędzy światem ludzi a światem minerałów, roślin, zwierząt i duchów.
Dla szamanów na całym świecie, choroba zawsze była postrzegana jako problem duchowy, często mający miejsce na długo przed pojawieniem się zewnętrznych, fizycznych symptomów.

Szaman poprzez rytmiczne uderzenia w bęben, taniec, bądź śpiew wchodzi w Szamański Stan Świadomości, wpadając w trans i stan ekstazy podróżuje do innych światów, gdzie wchodzi w bezpośrednią interakcję z duchami, znajduje duchowe aspekty choroby, odnajduje części duszy i przywraca je choremu. W tej przestrzeni szaman może także pobierać nauki, wskazówki i informacje oraz pomagać duszom zmarłych przejść na drugą stronę.  Zadaniem szamana jest także przeprowadzanie różnych ceremonii dla swojej społeczności.

Jak już powiedziałam, całe stworzenie jest wypełnione duchem. Ludzie, zwierzęta, rośliny, minerały, żywioły i siły natury mają swoją duchową istotę, z którą możemy się komunikować i wchodzić w interakcję.
Te duchowe instancje stają się najczęściej pomocnikami szamana w jego uzdrowicielskiej pracy. Świat duchów jest złożoną, wielowymiarową krainą, pełną potencjalnych niebezpieczeństw dla niewtajemniczonych. Żądzą się one bowiem innymi zasadami i prawami, dlatego szamani  odbywają wieloletni trening i przechodzą rozmaite inicjacje, w tym spotkanie ze śmiercią, by umiejętnie poruszać się po tych przestrzeniach.

 

Jak już wspomniałam jedną z przyczyn chorób jest utrata części duszy, która w wyniku przeżytych traum ulatuje, by człowiek mógł przetrwać ogromny szok związany z dramatycznym wydarzeniem.

Traumą może być wypadek samochodowy, seksualne wykorzystywanie, operacja, przemoc, nadmierny lub długotrwały stres, krzyk czy hałas. Każde wydarzenie, które powoduje szok, może spowodować utratę duszy.

Oderwana część naszej duszy wędruje po świecie Dolnym, Górnym lub zostaje w przeszłości w naszym, Średnim świecie. Człowiek z zagubioną częścią duszy traci swoją witalność i radość życia, a w konsekwencji zaczyna chorować, ponieważ nie jest w stanie żyć pełnią swojego potencjału.

Dodam, że nie tylko dusza ma swój system obronny. Nasza psychika czasami wymazuje traumatyczne wspomnienia, by móc dalej funkcjonować. Natomiast ciało zamraża się, przestaje czuć, a kiedy ból jest wyjątkowo silny możemy nawet utracić świadomość i zemdleć.

Jeśli utrata duszy nastąpiła wiele lat temu i przez ten czas nastąpiły już mocne skutki tej utraty jak zły stan psychiczny czy fizyczny, to przed przywróceniem duszy potrzebna jest Ekstrakcja. Z perspektywy szamańskiej każda choroba ma duchową tożsamość i poprzez szamańskie widzenie może ona przybierać jakąś formę lub kształt. Może to być gad, owad, przedmiot, ciemna plama, czarny szlam. Będzie się ona pojawiała w jakiejś odpychającej dla szamana formie. Jego rolą jest zidentyfikowanie duchowej natury choroby, jej lokalizacji w ciele i usunięcie jej. Można to zrobić poprzez wysysanie, wyciąganie lub wciągnięcie do bębna. To właśnie nazywamy ekstrakcją.
Szaman usuwa duchowego intruza i przywraca go z powrotem do natury, lub do przestrzeni duchowej, z której pochodzi. Zwykle jest to świat Dolny.
Duchowi intruzi mogą również wejść do ciała człowieka w wyniku negatywnych form myślowych, długotrwale tłumionych i niewyrażonych emocji, nałogów czy utraty świadomości.

Ponieważ wszechświat nie znosi pustki, jeśli brakuje nam kawałków nas samych, choroba , czy uzależnienie może wypełnić to miejsce.
Często też tworzymy relacje, które odzwierciedlają utracone części naszej duszy, lub powtarzamy wzorce zachowań czy emocji, których doświadczaliśmy w czasie dzieciństwa. Czasami przyciągamy do swojego życia ludzi odzwierciedlających problemy, nad którymi sami pracujemy. Np. jeśli mamy dużo niewyrażonego gniewu, przyciągniemy do życia osobę, która nie ma problemu z upuszczaniem swojej złości.

W naszym społeczeństwie najczęstszą ofiarą utraty duszy są dzieci. Dziecko jest uzależnione od dorosłych, nie potrafi się bronić i często samo pozwala na przekraczanie swoich granic w zamian za potrzebę kochania i uznania. Kiedy jednak dziecko zostaje straumatyzowane, a jego niewinność naruszona, życie traci już ten swoisty rodzaj łaski, jaka pochodzi z niewinności. Nagle świat staje się dla niego niebezpiecznym miejscem.

 

Symptomy utraty duszy

W książce pt. „Odzyskiwanie Duszy”, Sandra Ingerman wymieniła szereg symptomów, które mogą świadczyć o utracie duszy. Poniżej podaję listę z tej książki, którą gorąco polecam każdemu, kto chce zgłębić ten temat:

  • Trudność z utrzymaniem „obecności” w ciele.

  • Brak poczucia ciała lub uczucie bycia poza ciałem.

  • Wielo-osobowość, osobowość mnoga, osobowość naprzemienna.

  • Poczucie apatii, odrętwienia, przygnębienia, depresje.

  • Słaba odporność, chorowitość, długie okresy choroby w okresie dzieciństwa.

  • Luki w pamięci zwłaszcza po 5 roku życia, czy poczucie wymazania części swojego życia.

  • Poczucie wewnętrznej pustki.

  • Nałogi

  • Trudności z powrotem do życia po rozstaniu, rozwodzie, śmierci bliskiej osoby.

  •  Poczucie wewnętrznej pustki

 

Na czym polega sesja?

Metody Odzyskiwania Duszy (Soul Retrival) opracowaną przez Sandrę Ingerman, nauczyłam się od jej uczennicy Evy Ruprechtsberger, która jest jedną z moich nauczycieli na szamańskiej ścieżce.
Po wysłuchaniu historii z którą przychodzi klient, diagnozy i uzyskaniu zgody swoich przewodników duchowych oraz zgody duszy klienta wyruszam w podróż przy bębnie by ją odnaleźć i sprowadzić z powrotem do domu, a domem duszy jest nasze ciało. Kiedy ją odnajduję wdmuchuję ją w serce i czubek głowy, zamykając te miejsca grzechotką. W tym czasie klient możne poczuć wyraźną zmianę energetyczną.  Po krótkim odpoczynku opowiadam co widziałam podczas mojej podróży i jaki dar powraca wraz z tą częścią. Zalecam także integrację tego doświadczenia po minimum 24 godzinach do siedmiu dni od sesji.

Podczas jednej sesji szukam każdej z zagubionych części duszy, która chce wrócić i pomóc w życiu mojemu klientowi.
Czasami zanim pójdę po duszę trzeba dokonać ekstrakcji, lub wykonać kilka ćwiczeń oczyszczających klienta z nagromadzonych negatywnych emocji czy przekonań.

Praca klienta

Polega na zintegrowaniu przywróconej części siebie, poprzez zapoznanie się z nią, komunikację i wcielenie daru z którym wróciła. Ta część duszy, która zniknęła i była nieobecna prze wiele lat, musi zostać przez nas wysłuchana. Dusza zawsze powraca z jakimś darem. Należy zapytać jak tan dar wcielić w swoje życie, jak nim żyć, by spożytkować przywróconą energię.
Ważne jest także by po sesji udać się na łono natury i ofiarować prezent (trochę tytoniu, kwiat, nasiona) dziękując za swoje życie.

Odzyskanie duszy, to jeden ważny element w dojściu do zdrowia i harmonii w swoim życiu, ale jeszcze ważniejszy i decydujący element to gotowość na zmianę swojego życia.
Gdy dusza powraca do człowieka często pojawia się potrzeba zmiany życiowych schematów, destrukcyjnych zachowań, wyjścia z toksycznych relacji, zmiany otoczenia, diety czy pracy. Tym co dla danej osoby jest niekorzystne i niezdrowe.
Ważne jest także to, czy klient ma wsparcie, kto na niego czeka, kto pomaga mu wzrastać, kto wesprze gdy pojawią się na przykład bolesne wspomnienia z przeszłości?

Po odzyskaniu duszy możemy też poczuć się pełniejsi, bardziej osadzeni w ciele, silniejsi. Możemy czuć się bardziej obecni, uwrażliwieni na bodźce zewnętrzne, piękno natury, możemy mieć bardziej wyostrzone zmysły. Możemy więcej czuć, mogą powracać do nas wspomnienia. Jesteśmy też zobligowani do dbania o tą część, która została nam zwrócona.

Jak wspomniałam każda części duszy wraca do nas wraz ze swoim energetycznym potencjałem w postaci daru, jaki chce wcielić w życie. Integracją z tą częścią duszy jest wcielenie tego daru w swoją codzienność. Jeśli dusza powraca z darem radości, skupmy się na tym kiedy odczuwamy autentyczną radość, co sprawia, że pojawia się na naszej twarzy uśmiech i poczucie zadowolenia. Wypisując listę co najmniej 30-tu takich rzeczy, po czym świadomie wcielamy kilka z nich do naszego dnia. Wtedy znacznie podnosi się nasza energia i poczucie zadowolenia z życia. Dopiero wtedy możemy powiedzieć o integracji z odzyskaną częścią duszy.

Nie każdy jednak będzie doświadczał spektakularnych efektów. Na nieświadomym poziomie nie każdy będzie chciał uzdrowienia i zmiany. Oczywistym jest także, że dusza może znowu ulecieć, jeśli nie zmieniły się warunki naszego życia, i nieustannie doświadczamy tych uczuć, które spowodowały tą utratę. Np.: jeśli utratę duszy spowodowała agresja ze strony rodziców, a w dorosłym życiu mamy agresywnego partnera, to schemat doświadczeń, uczuć, samopoczucia i własnej wartości jest taki jak wtedy kiedy byliśmy dzieckiem. Wobec tego nie zmieniły się warunki naszego życia, a jedynie oprawca.

Interwencja szamana w światach duchowych w naszej sprawie, jest niezwykle ważna. To ogromna moc, jaką daje w czyjeś zaangażowanie i wsparcie. Nie mniej jednak, nawet szaman może nas tylko doraźnie wspomóc, przywrócić części duszy, wcielić duchowego pomocnika, pokazać drogę, dać narzędzia, ale prawdziwej zmiany swojego życia musimy dokonać sami. Rola klienta rozpoczyna się po odzyskaniu duszy i wiąże się właśnie ze zmianą swojego życia o czym pisałam powyżej. Czasami ważna jest także praca z trenerem, terapeutą czy psychologiem, by powoli wrażać zmiany i nowy sposób życia i myślenia.
Możemy także wezwać na pomoc istoty duchowe, pracować ze swoim Aniołem Stróżem, trenować determinację, zmieniać przekonania i świadomie dziękować za życie! Wdzięczność obok miłości, to jedna z najsilniejszych energii na tej Ziemi. Kiedy rano po przebudzeniu dziękujesz za dar Życia, ta energia może nastroić Cię pozytywnie na dalszą część dnia.

Oferuję także inne narzędzia i techniki, zwłaszcza pracy z szamańskim bębnem, które możesz użyć, by wejść kontakt ze sobą, utrzymywać w harmonię z wszechświatem i pójść naprzód w swojej duchowej podróży. Zapraszam do kontaktu.

Jesteśmy ciałem, mamy umysł, mamy serca, które potrafią kochać i przeżywać całą gamę uczuć, mamy także światło, które w nas świeci, które jest częścią Wielkiego Ducha i które łączy nas z boskością. Korzystajmy z tych zasobów.